ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Панелистите                                                                                               Панел 1
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Панелист
  Доц. д-р Иво Христов


Автобиография на доц. д-р Иво Христов – ръководител на катедра „Социология на науката, технологиите и иновациите”, Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски”


Публикации:

НИЩЕТАТА НА ЮРИДИЗМА
част от книгата Български правни метаморфози, изд. „Захарий Стоянов”, С., 2008.