ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Модератор
  Проф. д-р Катя Владимирова


Контакти: kvladimirova@hotmail.com, vladimirovak@yahoo.com
Академичен статус: професор
доктор по икономика

Виж повече