ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Панелист
  Доц. д-р Пепа Митева


Контакти: 0889 545 443
Академичен статус: доц. д-р по Теория на възпитанието и дидактика

Виж повече