ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Панелистите                                                                                               Панел 1
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Панелист
  Доц. д-р Желю Владимиров


Автобиография на доц. д-р Желю Владимиров – Зам.-ректор по информационните дейности и администрация, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”


Публикации:

МОГАТ ЛИ ДА СЕ ДОПЪЛВАТ ВЗАИМНО СОЦИОЛОГИЧЕСКИЯТ И ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ПОДХОД