ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Панелист
  Доц. д.п.н. Антоний Тодоров


Контакти: +359 899 166 305
antony.todorov@gmail.com
Биография и публикации: http://antoniytodorov.wordpress.com/
Академичен
статус
:
доктор на политическите науки (2009)
доцент (2002)
доктор по съвременна история (1988)

Виж повече