ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Панелистите                                                                                               Панел 5
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Модератор
  Проф. д.п.н. Тодор Танев


Автобиография на проф. д.п.н. Тодор Танев – Ръководител на катедра „Публична администрация”, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

Публикации:

Вижте http://uni-sofia.academia.edu/TodorTanev/Papers за повече информация.