ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Панелистите                                                                                               Панел 6
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Панелист
  Доц. д-р Орлин Спасов


Биографични акцента:

Орлин Спасов е доцент по медийни и комуникационни изследвания във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски”, доктор по социология. Автор на „Преходът и медиите: политики на репрезентация (България 1898-2000)”, съставител на множество научни сборници, посветени на проблеми на медиите и комуникациите. Ръководи проекта „Медиите в Югоизточна Европа”, съвместна инициатива на Европейския университет „Виадрина” (Германия) и на Софийския университет. Ръководител и/или участник в многобройни други проекти: на фондация „Медийна демокрация”, на Центъра за академични изследвания – София, на Институт „Отворено общество”, на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа, на фонд „Научни изследвания”, по програма ФАР и др.