ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Панелистите                                                                                               Панел 2
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Панелист
  Ст. н.с. ІІ ст. Духомир Минев


Автобиография на Ст. н.с. ІІ ст. Духомир Минев – Ръководител на секция „Социология на икономиката и политиката”, Институт по социология, БАН


Публикации:

НАУКА, ПОЛИТИКА И КРИЗА

КРИЗИ
В: сп. „Контакти”, год. ІХ, бр. 01 (73), 2009, стр. 7.

ЗАЛИЧАВАНЕТО НА БЕДНОСТТА И НЕРАВЕНСТВАТА ОТ СОЦИАЛНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТОВА
Доклад, 2009.