ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Панелистите                                                                                               Панел 3
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Панелист
  Проф. д-р Радослав Марковски


Автобиография на проф. Радослав Марковски – директор на Институт за полски национални електорални изследвания към Полска академия на науките и директор на Център за изследване на демокрацията, Училище за социални и хуманитарни науки, Варшава


Публикации:

EUROSCEPTICISM AND THE EMERGENCE OF POLITICAL PARTIES IN POLAND
Radoslaw Markowski and Joshua A. Tucker
In: Party Politics, July 2010 vol. 16 no. 4, pp. 523-548.