ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Панелистите                                                                                               Панел 4
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Панелист
  Доц. д-р Анна Кръстева


Автобиография на доц. д-р Анна Кръстева – директор на Центъра за миграционни и етнически изследвания към НБУ, ръководител на департамент “Политически науки”, НБУ.