ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Панелист
  Д-р Антонина Кардашева


Контакти: 0898796841
ati_ss@abv.bg
www.psihologiqzaroditeli.net1.cc
Академичен статус: доктор по психология (2004)

Виж повече