ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Панелистите                                                                                               Панел 5
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Панелист
  Проф. д.ф.н. Георги Карасимеонов


Автобиография на проф. д.ф.н. Георги Карасимеонов – катедра „Политология”, СУ

Публикации

ПАРТИЙНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ
Трето преработено и допълнено издание, Фонд. „Фридрих Еберт”, Рекламна къща Nik, С., 2010.

БАРОМЕТЪР – ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ
Анализи, Фонд. „Фридрих Еберт”.