ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Панелист
  Проф. д-р Красимир Калинов


Академичен
статус
:
Нов български университет, Департамент „Информатика”, професор, приложна статистика
Институционален
статус:
  • Преподавател по теория на вероятностите и статистика в Нов български     университет и в Софийския университет.
  • Експерт по статистика към Национален център за изучаване на     общественото мнение към НС.
  • Експерт към Временната комисия за изработване на Изборен кодекс към     НС.

Виж повече