ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Панелист
  Доц. д-р Светлозар Хараланов


Контакти: факс/тел.: 02/870 92 89; тел.: 02/970 22 51
haralanovsvet@yahoo.com
Академичен статус: доктор по медицина (1988)
доцент по психиатрия (1996)

Виж повече