ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Панелистите                                                                                               Панел 3
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Панелист
  Доц. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов


Автобиография на доц. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов – катедра „Международни икономически отношения и бизнес”, УНСС, София