ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Панелистите                                                                                               Панел 6
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Панелист
  Доц. д-р Антоний Гълъбов


Кратка биографична справка

Професионален опит
Антоний Гълъбов, роден на 30 януари 1964 година. Завършил е висше образование в Катедра Социология на Философския факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски” (1989). Доцент по социология на политиката и културата в Нов български университет. Старши научен сътрудник ІІ степен в Института по социология на БАН, (до 2008 година) доктор по социология (1996) и хоноруван преподавател (от 1999 година до сега) в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Нов български университет, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Защитил е магистърска степен по социология (1995) и по управление на културата и изкуствата във Франция (2002). Член на Българската социологическа асоциация (от 1985 година), на Асоциация ИМАГИНЕС (от 2002), на Управителния съвет на международната асоциация и научния експертен съвет на международната асоциация Ubiquite Culture(s) във Франция (2002), вицепрезидент на Научния съвет на международната асоциация на експертите в областта на публичната администрация EUROPA във Франция (от 2008). Директор на Лаборатория за публични политики и на Магистърска програма Conseil, Expertise et l’Action Publique, Департамент Политически науки, Нов български университет – от 2010 година. Публикувал е повече от 60 научни статии на български, френски, английски и немски език, както и две монографии: „Граничната идентичност. Социологически профили на отклоняващо се поведение” (2004) и „Отклоняващо се поведение в училищна среда” (2008).
Гражданска експертиза
Експерт на Българското сдружение за честни избори и граждански права (от 1995 до 2001 година). Експерт на Асоциация „Прозрачност без граници”, български офис на Международната антикорупционна мрежа Transparency International (от 1998 година до сега). Член на CEE Trust Advisory Board (от 2009 до сега).
Публицистка
През периода от 1988 до края на 2010 година са публикувани повече от 600 статии, интервюта и коментари в национални всекидневници, седмични и периодични издания като: в-к „Труд”, „24 часа”, „Дневник”, „Стандарт”, „Новинар”, „Монитор”, „Демокрация”, „Дума”, „Пари”, „Черно море”, „168 часа”, „Кеш”, „Про и Анти”, „Детонация”, „Политика”, „BG Север”, „Класа”, както и в списанията „Тема”, „Лидер”, електронното издание „Проблеми на сигурността”, списание One World, списание „Общество и право” и др. От 1999 до 2001 година – автор и водещ на предаването „Изкуството на паметта”, Програма „Христо Ботев”, БНР. От октомври 2008 до март 2009 година – автор и водещ на предаването „Синтез” и „Анализът”, телевизия VTV-Еко-телевизията на България.