Събития

16 март 2012
Академична лекция: „Европейската и национална идентичност
на младежите: съвместяване и конфликти”
18.00-19.30 ч.
УНСС, зала 3072


     Алистар Рос е „Жан Моне” професор по гражданско образование и професор в London Metropolitan University, UK. Започва кариерата си като начален учител в Лондон през 70-те, става учител-методист, отговорен за професионалната подготовка и методическо обучение на учители от различни социо-културни общности в лондонските начални училища.

     Проф. Рос е координатор на Еразъм проект CiCe (Идентичност и гражданство на децата в Европа) в периода 1998-2008. Основател и директор е на Института за обществени политики в образованието в London Metropolitan University, UK от 2000 до 2010 г.

     Като изследовател се фокусира върху проблеми като образованието като социално благо, право и отговорност на гражданите на Европа, формиране на гражданска култура на младите хора, констуиране на социална идентичност в национален и европейски контекст. Той е ръководител на множество международни изследователски проекти и колективи. Автор е на редица публикации по проблеми свързани с формиране на идентичност на младите, образованието като фактор за формиране на идентичността, европейското образование и др.

     В момента проф. Рос работи по научно-изследователски проект „Пресичане на границите: конструиране на социална идентичност и гражданство у младите европейци”. Проектът предвижда провеждане на емпирични изследвания в новоприетите страни-членки на ЕС и в страните, кандидатстващи за членство в ЕС. Асистент и координатор на изследването в София е д-р Катя Михайлова.

     Личен сайт на „Жан Моне” професор Алистар Рос: http://www.alistairross.eu/

     Университетски сайт на проф. Алистар Рос: http://www.londonmet.ac.uk/research-units/ipse/staff/alistair-ross.cfm


     Alistair Ross is ad personam Jean Monnet professor of citizenship education and emeritus professor of education at London Metro-politan University, UK. He began his professional life as a primary teacher in inner London schools in the 1970s, and then became a teacher educator, responsible for training teachers from diverse cultural backgrounds for London primary schools. His research interests include equity in education and young peoples’ understanding of politics and society and their construction of identities, particularly in the European context.

     He coordinated the Erasmus Academic Network CiCe (Children’s Identity and Citizenship in Europe) from 1998 to 2008, and was founder and first Director of the Institute of Policy Studies in Education at London Metropolitan University from 2000 to 2010.

     Among his research activities he directed the five-country Teacher Education and Multi-cultural Education in Europe (TEAM) in 2003-5, the 14 country study of Educational Policies against Social Inequities (EPASI) in 2007-10, and was educational consultant for the Migration Policy Index in 2010.

     Books include Curriculum: Construction and Critique (Routledge Falmer, 2000) and A European Education (Trentham, 2009). Cur-rently he is making a study of young peoples’ constructions of identities in east and central Europe.


     http://www.alistairross.eu/

     http://www.londonmet.ac.uk/research-units/ipse/staff/alistair-ross.cfm


     Academic lecture

     Young people’s European and National Identity