Четвърти младежки АФОН ‘2013     
18 май 2013, УНСС, София     
ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ:   
смяна, подмяна или промяна?    


ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ:
смяна, подмяна или промяна?


ПОКАНА                                                            


          Дойде време за Четвърти младежки АФОН. Ще го проведем на 18 май 2013 (събота) в УНСС. Четвърти младежки АФОН е продължение на досегашните три: ‘2011 – Избори по време на криза; ‘2012 пролет – Социалната срещу либералната държава; ‘2012 есен – Глобализацията тук и там.

          Тематиката отново е актуална:
властта: сега, чрез гражданските протести в България и много от страните в ЕС, след оставката на ГЕРБ и Борисов, при тлеещата криза в Европа и Света. Системата на политиката е под въпрос, иска се нейната радикална смяна, задействаха се мощни сили в тази посока;
медиите: сега са атакувани и медиите. Не само като световен монопол, като инструмент за масова идеологическа пропаганда, като нови форми за политическа цензура. Но и като дискусия за общественото регулиране на медиите, за да не злоупотребяват те със своята свобода и своето богатство;
граждански протести: след 2 години масови граждански протести в Южна и Западна Европа, „улицата” се взриви и в България. Свали властта, ще сваля кметове, може да прекрати договори с монополисти, въвежда гражданско участие в представителните органи на властта и политиката;
политически рейтинги: до сега политиците и агенциите си играеха с тях. Сега вече се включват и разгневените граждани, очакват се „неочаквани” нови формации в следващия парламент. Вероятно малко от сегашните стартови проценти ще се потвърдят на изборите, 12 май 2013. 


          ЦЕЛТА, ИДЕЯТА на Четвърти младежки АФОН ‘2013

          „Властта тече, Властта се променя!” – една парафраза на класическа максима.
          В такова време е наистина предизвикателство да си събереш ума, да се обърнеш към мъдростта и прогнозите на класически автори, сам да застанеш над вълните в ежедневието – за да обобщиш, за да прозреш по-надалеч, за да мислиш за принципи, докато другите наоколо са се вторачили в комбинации и текущи страсти.
          Четвъртият младежки АФОН ще бъде интересен, много интересен. Надявам се и полезен, осезаемо полезен за всички участници.
          Няма как да не е така. Отново ще работим в лабораторията на горещи избори (извънредни парламентарни на 12 май 2013).
          Сред този стимулиращ контекст вярваме в активността на всички досегашни афонци. Очакваме да привлечем още нови колеги от други университети, от различни специалности, работещи с други консултанти.

          Ако идеята и темата на Четвърти младежки АФОН ‘2013 отново ви интригува, предлагаме няколко възможни проекции на голямата тема.
Властта на медиите и политическите рейтинги: четвърта и пета власт в съвременната демокрация. Пред турболентната сила на „улицата”, на гражданските протести?
Старите и новите медии – сред бурната трансформация на публичната сфера и съвременните политически страсти. Медиите срещу народа или срещу властта?
Изборните изненади: пропадане на досегашните лидери, изгряване на нови звезди. Ще има ли опровергани песимисти и оптимисти?
Политическото говорене и гражданският език: измерения на професионализма и на социалната чувствителност в публичната комуникация. Отговорност или популизъм?
Корпорациите и монополите, институциите и бюрокрацията: пред изпитанието на фейсбук-мрежите и интернет-медиите. Необуздана алчност или обществена ангажираност на бизнеса?
Новата дигитална стратификация: интернет като политическо оръжие, изненаданите от фейсбук политици. Маргиналните избиратели и мълчаливото мнозинство?
Кризата на политиците, властите и медиите днес. Възможен ли е изход към една „хармонична цивилизация”?


          УЧАСТНИЦИ: „стари” и нови афонци

          Четвърти младежки АФОН ‘2013 е отворен за следните участници от университетски, образователни и публични институции в България и Европа.
докторанти и студенти в бакалавърска или магистърска програма, изучаващи обществени науки (социология, политология, икономика, публична администрация, международни отношения, медии и журналистика, право и др.);
ученици в гимназия и кандидатстуденти, с изявен интерес към обществените науки и ориентирани към изучаването им;
представители на политиката, управлението, бизнеса и неправителствения сектор;
журналисти, от национални и специализирани медии.


          КАНДИДАТСТВАНЕ

          Ако сте мотивирани да представите най-доброто, което знаете и можете по темата на Четвърти младежки АФОН ‘2013, ако припознавате себе си като модератор, панелист или участник във форума, то тази покана е лично за Вас.
          Моля, изпратете реферативно есе по темата на АФОН ‘2013 и заявка за участие като използвате е-формата на адрес www.academic-forum.eu/mafon2013/uchastie.php. Кандидатстването не е анонимно. Можете да участвате индивидуално или екипно.
          Реферативно есе е научно-публицистичен жанр, който съчетава рационалността на науката с въздействието на публицистиката. Разработва се по предварително зададена тема, с ясен проблемен акцент, с откроен теоретичен подход, със структура на научно съчинение (постановка, задачи, методи, източници, изложение, заключение). Водещи са: авторовата теза и рационалната аргументация, основани на реферираните от автора научни текстове и източници.
          За да разработите реферативното си есе е необходимо да изберете най-малко два научни източника (монографии, научни книги) в областта на обществените науки, които да реферирате в разработката си. Желателно е да ползвате достъпни бази с емпирични данни от статистически, социологически и други изследвания.
          Обемът на реферативното есе трябва да бъде между 1 000 и 1 500 думи.
          Препоръчваме ви да работите с научен консултант. Ако изберете тази форма на екипна работа, моля посочете освен вашето име и името на консултанта, с който сте работили.


          КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

          До 26 април 2013 очакваме да получим:
e-заявка за участие/Application Form;
Вашето реферативно есе (минимум 70% от заключителния му вариант).


          ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

          Авторите на най-добре разработените реферативни есета ще бъдат поканени като модератори и панелисти в Четвърти младежки АФОН ‘2013. Всички кандидати, чиито реферативни есета отговарят на посочените критерии ще бъдат поканени да ги представят в панелите на Форума. Другите млади колеги са добре дошли със свои изказвания и въпроси в дискусиите на Форума.
          Реферативните есета ще бъдат оценявани от научна комисия.

          Критериите за оценка са:
дисциплинарна съответност на разработката – обществени науки;
причастност на разработката към темата на Форума;
съдържание в жанровите изисквания за реферативно есе;
иновативен подход и оригиналност, ясни тези и аргументация, култура на българския език, коректно представени източници, позовавания, цитирания;
проявено уважение към формалните изисквания на АФОН ‘2013.


          КРАЕН СРОК ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

          7 май 2013
          До 10 май 2013 г. ще обявим работната програма на Форума.

          Благодарим ви за интереса към темата на АФОН ‘2013, за Вашата мотивация за активно участие, както и за споделените ценности на АФОН!

          Пожелаваме ви успешна подготовка!


          ИНИЦИАТОРИ

          Проф. д.с.н. Михаил Мирчев
          Гл. ас. д-р Катя Михайлова


          ОРГАНИЗАТОРИ

          Тодорка Кинева, докторант
          Гергана Костадинова, докторант
          Даниела Врескова, студент
          Боби Симеонов, студент
          Николай Балтов, студент
          Борис Рангелов, ученик


          КОНТАКТИ

 
02/443 55 54; 0888 126813
academic.forum@yahoo.com
www.academic-forum.eu
гр. София, ул. „Апостол Карамитев” 2А, ет. 1
 
ПАРТНЬОРИ


Агенция за социални
проучвания и анализи
Изтеглете поканата в pdf формат

Към началото на документа

Препоръчай