Четвърти младежки АФОН ‘2013
София, 18 Май 2013
ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ:
смяна, подмяна или промяна?
  Организационен комитет
  Тодорка Кинева


Контакти:  02/ 443 55 54; 0888 126 813
 t.kineva@gmail.com
Академичен
статус
:
 Докторант в катедра „Икономическа социология”, УНСС