ИНИЦИАТОРИ
Четвърти младежки АФОН ‘2013
София, 18 Май 2013
ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ:
смяна, подмяна или промяна?
  Организационен комитет
  Михаил Стоянов Мирчев


Четвърти младежки АФОН ‘2013
София, 18 Май 2013
ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ:
смяна, подмяна или промяна?
  Организационен комитет
  Катя Михайлова


ОРГАНИЗАТОРИ
Четвърти младежки АФОН ‘2013
София, 18 Май 2013
ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ:
смяна, подмяна или промяна?
  Организационен комитет
  Тодорка Кинева


Четвърти младежки АФОН ‘2013
София, 18 Май 2013
ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ:
смяна, подмяна или промяна?
  Организационен комитет
  Гергана Костадинова


 
Четвърти младежки АФОН ‘2013
София, 18 Май 2013
ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ:
смяна, подмяна или промяна?
  Организационен комитет
  Даниела Врескова


 
Четвърти младежки АФОН ‘2013
София, 18 Май 2013
ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ:
смяна, подмяна или промяна?
  Организационен комитет
  Боби Симеонов


 
Четвърти младежки АФОН ‘2013
София, 18 Май 2013
ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ:
смяна, подмяна или промяна?
  Организационен комитет
  Николай Балтов