ДО

     Председателя на Народното събрание
     Г-н Михаил Миков

     Народните представители от 42-то Народно събрание
     на Република България

     Националните медии в
     Република България                                                                    София, 26 август 2013
ДЕКЛАРАЦИЯ

от името на професионалната общност
на социолозите в България
по повод обявеното закриване на НЦИОМ     Уважаеми г-н Миков,
     Уважаеми Дами и Господа,


     Ние, представителите на социологическата колегия и общност в България, изразяваме своето недоумение от намерението да бъде закрит НЦИОМ – като единствен държавен институт за регулярни, професионални, публични изследвания на общественото мнение в България и за политически рейтинги.
     Това намерение за закриване бе изразено от председателя на 42-то НС г-н Михаил Миков. Няма информация този въпрос, дилемата НЦИОМ да бъде закрит или не, да е обсъждан в Народното събрание – на Комисия, в Пленарна зала, на целева Експертна среща. Не можем да приемем, че въпрос от такава институционална и публична важност може да бъде еднолично решение.
     Социологията, приложена методологически и инструментално в изследванията на общественото мнение и политическите рейтинги, е утвърдена демократична ценност и неотменим публичен инструмент за реална демократичност, за публичен диалог и обратна връзка към властта – вече повече от 70 години в Европа. Всяко посегателство върху нейните институции и публичния й авторитет може да се тълкува като посегателство над демокрацията.
     Една от основните й роли е свързана с изследванията на общественото мнение, които представят различните или консенсусни виждания на хората по един или друг проблем, оценките за конкретните политики, гражданските очаквания и приоритети. В този смисъл тези изследвания са необходим коректив за всяко демократично управление. Те са важен източник на информация и предпоставка за вземане на ефективни управленски решения.
     В тази връзка буди недоумение изявлението на председателя на НС, че този Парламент и Правителството нямат нужда от такъв демократичен инструмент. НС ще се откаже от институция, която бързо и коректно може да показва картината на общественото мнение, ще го прави регулярно и при ясни правила за работа и публикуване на данните.
     Нека отново подчертаем, че НЦИОМ е публична изследователска институция. Данните и анализите от изследванията са публични и подлежат на обществен контрол. Това не може да се изисква от частните агенции. НЦИОМ обслужва всички заинтересовани лица – управляващи и опозиция, активни граждани и професионалисти, държавни и частни медии, чуждестранни наблюдатели.
     Освен това в НЦИОМ има изключително ценен методически архив, както и база данни от стотиците проведени изследвания. Това не бива да се погуби. Не бива да се затвори и достъпът до тази база данни.
     От не по-малка важност е въпросът и за източника на финансиране на регулярните рейтингови изследвания. Тук нещата са ясни, има държавен механизъм за контрол. Относно частните агенции това не е така.


     Уважаеми г-н Миков,
     Уважаеми Дами и Господа,

     Намираме за нужно ясно да декларираме, че по наше наблюдение и колегиална оценка, в досегашната си работа НЦИОМ се е придържал към основните професионални стандарти за изследвания и рейтинги. Съобразявал се е по една много проста причина – политическата опозиция ревностно следи данните на НЦИОМ и реагира остро. В такава ситуация на емоционални реакции и контрол никой изследовател не може да си позволи отклоняване от основните методики, нито да публикува изкривени данни.
     Относно идеята към Народното събрание да заработи изследователска група за оценка ефективността на законодателството:
     Ние като социолози адмирираме това намерение. Включително и защото при такава оценка е необходима и нашата социологическа експертиза. Но това не е основание да се закрива НЦИОМ.
     Доброто решение е на НЦИОМ да му се даде и тази нова функция, както и да се включат в екипа му нови експерти и специалисти. Очевидно това е по-универсално и работещо решение.

     В заключение,
     ние като български социолози, имащи гражданска отговорност към просперитета на демокрацията в България в съответствие с европейските стандарти, с настоящата декларация изразяваме своето категорично несъгласие НЦИОМ да бъде закрит, защото той е и може да бъде ефективен инструмент на демократично представителство на гражданите и обратна връзка към Народното събрание по време на целия му мандат.

     София, 26 август 2013     ПРИСЪЕДИНИЛИ се към тази Декларация:

Доц. д-р Петя Кабакчиева, Ръководител на катедра „Социология”, СУ „Кл. Охридски”, зам.-председател на УС на БСА (Българска социологическа асоциация)

Доц. д.с.н. Румяна Стоилова, Директор на Институт за изследване на обществата и знанието, БАН; председател на ИК „Социална стратификация и неравенства“, БСА; член на УС на БСА

Проф. д.с.н. Михаил Мирчев, Председател на УС на БСА; професор в УНСС; ръководител на Агенция АССА-М

Доц. д-р Светла Колева, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН; член на УС на БСА

Доц. д-р Иван Чалъков, ръководител на Катедра Приложна и институционална социология, ПУ "П. Хилендарски", член на УС на БСА

Стоян Михайлов, Директор на МА Junction; член на УС на БСА

Божидар Христов, студент в НБУ; член на УС на БСА

Доц. д-р Сийка Ковачева, Зам. декан в Пловдивски университет

Доц. д-р Димитър Вацов, Ръководител на Департамент „Философия и социология”, НБУ

Проф. д.с.н. Георги Фотев, НБУ

Проф. д.с.н. Майя Грекова, катедра Социология, СУ ,"Св. Кл. Охридски"

Проф. Пепка Бояджиева, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Проф. Валентина Златанова, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН; председател на ИК „Отклоняващо се поведение” към БСА

Проф. д.с.н. Кольо Коев, НБУ, гл. редактор на сп. „Социологически проблеми”

Проф. д.с.н. Лиляна Деянова, катедра Социология, СУ "Св. Кл. Охридски"

Проф. д.с.н. Валентина Миленкова, катедра Социология, ЮЗУ "Н.Рилски"

Проф. д.с.н. Таня Неделчева, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Проф. д.с.н. Георги Димитров, Катедра Европеистика, СУ "Св. Кл.Охридски"

Проф. д.с.н. Николай Найденов, Катедра Политология, СУ "Св. Кл. Охридски"

Доц. д. с.н. Огнян Минчев, СУ „Климент Охридски“

Доц. д-р Милена Якимова, Катедра Социология, СУ "Св. Кл. Охридски"

Доц. д-р Васил Киров, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Доц. д-р Мариана Драганова, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Доц. д-р Максим Молхов, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Д-р Светослав Славов, управител на GfK, България

Мирослава Георгиева, зам. - директор на GfK, България

Елена Кирилова – собственик и управител на MAP Marketing Research, представител на ESOMAR за България

Иво Желев, управител на МА ECTAT

Гл.ас. д-р Галина Колева, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Гл.ас. д-р Алексей Пампоров, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Гл.ас. д-р Теодора Карамелска, отговорен секретар на сп. „Социологически проблеми”, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, НБУ

Гл.ас. д-р Екатерина Маркова, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Владимир Владов, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Марияна Фъркова, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Д-р Милена Кремъкова, научен сътрудник, Institute for Employment Research, University of Warwick, United Kingdom

Д-р Вера Стаевска, СУ "Св. Кл. Охридски"

Вероника Димитрова, асистент в Катедра „Социология”, СУ "Св. Кл. Охридски"

Васил Къдринов, социолог, Център „Хана Аренд”, София

Момчил Христов, докторант по социология, асистент към СУ "Св. Кл. Охридски"

Докторанти по социология:
Бойка Огнянова, Боряна Бунджулова, Георги Мандичев, Георги Медаров Емил Георгиев, Здравка Георгиева, Иванка Иванова, Ивелина Мончева, Леа Вайсова, Любомир Пожарлиев, Мариета Христова, Мартин Й. Иванов, Никола Атанасов, Никола Венков, Невена Германова, Стоян Новаков.

Асоциация на студентите по социология към СУ-АСССУ


Подписите на подкрепящите тази декларация са събрани
до 18 часа на 26 август 2013.Към началото на документа