ДО
                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
                                                             на Българска социологическа асоциация
                                                             проф. д.с.н. Михаил Мирчев

М О Л Б А   З А   Ч Л Е Н С Т В Ог.
       Моля,
       Да бъда приет/а за член на Българска социологическа асоциация. Заявявам, че съм запознат/а с Устава и Етичния кодекс на Асоциацията и ще работя за осъществяване на нейните цели и задачи, спазвайки Етичния кодекс на БСА. Прилагам своята автобиография (CV).       Надявам се, че молбата ми ще бъде удовлетворена.Моля, преди да натиснете бутона "Изпрати",
проверете дали сте попълнили правилно данните.