Уважаеми колеги,

     Предлагаме Ви три форми за плащане на членския внос. Изберете най-удобната за Вас:

     Първа форма - по банков път, по сметка на БСА в ДСК. Вижте тук. Трябва да смените своите лични данни.

     Втора форма - плащане в брой в офиса на АССА-М с адрес: гр. София, ул. "Апостол Карамитев" № 2А,
ет. 1, ателие 1. Телефон за контакт: 02/443 55 54.

     Трета форма - в брой на представители на БСА във Вашата катедра, институт и организация, в която сме организирали такава децентрализирана форма. Допълнително тук ще напишем имената на колегите от съответните институции.