Начало
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА
НАУКА '2012


"Науката има бъдеще!
И ние в нея..."
Методически семинар (конференция)
14 юли 2011, 14-18 часа, УНСС

Професионални стандарти
в предизборните изследвания
и медийното им представяне     Организатори:
     1. Проф. д.с.н. Михаил Мирчев
     2. Доц. д-р Иво Христов
     3. Д-р Екатерина Маркова

     От името на:
     БСА – Управителен съвет
     УНСС – АФОН
     БАМОР (Българска асоциация на Професионалистите в Маркетинговите Изследвания и      Проучванията на Общественото Мнение) – Управителен съвет
     ИИОЗ при БАН


     Повод. Идея. Цел.
     Предстоят местни и президентски избори – октомври 2011 г. В тази връзка вече от месеци е интензивна съответна изследователска и аналитична, презентираща и прогностична работа на изявени социологически агенции и университетски центрове. Някои от тях са особено активни в масовите медии.
     Емоционалният градус преди тези избори е особено висок. Различните позиции и интереси се артикулират публично – често чрез доста груба и нападателна лексика. Не е добре изявени социолози и техните агенции отново да бъдат завъртени в публични скандали – нека изясним своите позиции, спецификата си на работа, стандартите на обявяване на данни и изборни прогнози.
     Предлагаме да проведем един колегиален и аргументиран разговор, извън натрапчивото вмешателство на медиите, в спокойна и делова атмосфера. Подходящо време е средата на Юли – след като първият предизборен цикъл е приключил, преди лятото и горещата предизборна есен.
     В предварителен работен порядък предлагаме няколко акцента, около които можем да структурираме своята колегиална дискусия:
     1. Имаме ли проблеми с чувствителността на методиката и точността на данните и прогнозите?
     2. Имаме ли мотивация да спазваме професионалните стандарти и да пазим доброто име на          социологията?
     3. Имаме ли ползотворно сътрудничество с политици и журналисти, с партии и медии, с колегите          си общо в социологическата ни общност?

     Каним уважаемите ни колеги от всички социологически агенции и университетски центрове да проявят интерес, да заявят конкретната форма на своето участие в срещата и в, надяваме се, една взаимно ползотворна професионална, проблемна и честна дискусия.

     Очакваме предварителна заявка за участие, за доклади и презентации, за проблемно-акцентиращи изказвания.


     Контакти:
     1. Проф. д.с.н. Михаил Мирчев – mihailmirchev@yahoo.com
     2. Доц. д-р Иво Христов – ihristov@netbg.com
     3. Д-р Екатерина Маркова – ekaterina.markova@gmail.com

     Диана Ненкова (БСА) – тел. 02/980 95 22; bsa@sociology.bas.bg
     Тодорка Кинева (АССА-М) – тел. 0888 126 813; assa-m@assa-m.com


     С УВАЖЕНИЕ,

     Проф. Михаил Мирчев