ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Организаторите                                                         Работна програма  |  Панел 3
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Организационен комитет
  Андрей Любенов Георгиев


Контакти: angeorgiev@abv.bg
Академичен статус: доцент (2007)
доктор по икономика (1980)
Институционален
статус:
  • УНСС, катедра „Международни отношения”, доцент
Научни интереси:   • сравнителен анализ на теории за международните отношения;
  • неоикономика и глобална икономика;
  • източното разширение в европейската интеграция.
Основни
публикации:
Георгиев, А. Европа в световния ред. Политико-икономически проблеми в трансатлантическата и европейската дискусия. Изд. „Тракия”, С., 2006. Стр. 328.
Георгиев, А. Дискусията за трансформациите и перспективите на европейския проект. В: УНСС, сп. „Икономически алтернативи”, бр. 5, 2006, с. 68-81.
Георгиев, А. ЕС: дебатът за интеграционната парадигма и проблемът за източното разширяване. В: Научни трудове на УНСС, том 2, 2006, с.171-206.